جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جلسه صیانت از حقوق شهروندی - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه صیانت از حقوق شهروندی

جلسه صیانت از حقوق شهروندی

جلسه صیانت از حقوق شهروندی

در جلسه صیانت از حقوق شهروندی روند درمان 19 بیمارستان استان بررسی شد. دراین جلسه گزارشی ازبخش های مختلف بیمارستانی ارایه و خدمات دهی بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی نسبتا مطلوب با چند ایراد کوچک ارزیابی شد. دکتر طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یاری و حمایت همه جانبه مسئولان استان را برای رفع نقایص در این زمینه خواستار شد. آقاخانی رئیس سازمان خانه های مردم نهاد هم ازآمادگی کامل این نهاد مردمی در تمامی زمینه هابه ویژه حوزه بهداشت ودرمان خبر داد. بختیاری فرماندار اراک هم بر نظات بیشتر برعدم استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته  تاکید کرد.