جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد

درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ساز و کارهای مقابله با مصرف وکاهش درصد مصرف مواد مخدر بررسی و گزارشهای کمیته های تخصصی ارایه شد.

همچنین بر پیشگیری از مصرف در صنایع و دانشگاهها تاکید شد.

در این جلسه استاندار شرایط و عملکرد شورای مبارزه با مواد مخدر را خوب ارزیابی کرد.

زمانی قمی همچنین بر استفاده از ظرفیت و پتانسیل فرهنگ ، هنر ورسانه استانی در این راه تاکید کرد.