رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

 

دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اراک در فرمانداری برگزار شد

در این جلسه مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی شهرستان از مراکز کلینک مثلثی و کمپ ترک اعتیاد بازدیدهای دوره ای داشته باشد و گزارش مبسوط را به فرمانداری اعلام نمایند و نیز کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به ارسال گزارش فعالیتهای انجام شده در حوزه مواد مخدر از سال 94 به فرمانداری اقدام کنند.