رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک خنداب

جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک خنداب

جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک خنداب

جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک خنداب برگزار شد.

در جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک خنداب درباره هماهنگی اعضا برای فراهم سازی سفرایمن همراه با نشاط و شادابی برای مسافران نوروزی و ارائه خدمات رسانی به گردشگران نوروزی تاکید شد.