جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

جلسه شورای فرهنگ عمومی شازند - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای فرهنگ عمومی شازند

جلسه شورای فرهنگ عمومی شازند

جلسه شورای فرهنگ عمومی شازند

فرماندار شازند در جلسه شورای فرهنگ عمومی و آموزش و پرورش بر توجه نظام آموزشی بر مسائل پرورشی و شخصیتی دانش آموزان تاکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش شازند هم رسالت معلمان و مربیان مدارس در عرصه حراست از فرهنگ را خطیر و مهم دانست.