جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه

جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه

جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه

در جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه تشکیل این شورا در شهرهای نوبران ، غرق آباد و آوه ، اجرایی کردن راهکارهای ارائه شده برای تحکیم بنیان خانواده توسط نهادهای مسئول و ارائه راهکارهای تحقق شعار سال توسط ادارات تا دو هفته دیگر تصویب شد