سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب فراهان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب فراهان

جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب فراهان

جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب فراهان

 

فرماندار فراهان در جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب این شهرستان گفت:برنامه ریزی صحیح واستفاده بهینه ازآب وظیفه همگانی  است و همه باید  ازهدررفت آب در بخشهای کشاورزی و مصارف خانگی  جلو گیری کنند .

 فائض پور بر استفاده از آبیاری قطره ای ومکانیزه  درمصارف کشاورزی تاکید کرد .