جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جلسه شورای آموزش و پرورش استان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای آموزش و پرورش استان

جلسه شورای آموزش و پرورش استان

جلسه شورای آموزش و پرورش استان

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان طرح تحول بخشی به محیط های یادگیری استان به تصویب رسید.

 دراین جلسه استاندار آموزش روش های کارآفرینی و افزایش خلاقیت در نظام آموزشی را برای حل مشکل اشتغال درکشور ضروری دانست.

زمانی قمی خواستار توجه جدی به شکوفایی استعداد دانش آموزان مستعد در نقاط کمتر برخوردار استان شد.

 فولادوند دبیر شورای آموزش استان هم از انتخاب استان مرکزی به عنوان پایلوت تنوع بخشی به محیط های یادگیری خبرداد.

 سردار کریمی فرمانده سپاه روح الله هم از پوشش سالیانه چهارهزار دانش آموزمناطق محروم به منظور افزایش توان علمی و رقابت درکنکور سراسری خبر داد.