سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰

جلسه شورای اداری زرندیه - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای اداری زرندیه

جلسه شورای اداری زرندیه

جلسه شورای اداری زرندیه

جلسه شورای داری شهرستان زرندیه با محوریت فرهنگی واجتماعی تشکیل شد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی دراین جلسه گفت:خانواده ،ازدواج ،مسائل فرهنگی ،اقتصادی از جمله عوامل شکل گیری آسیب های اجتماعی است وباید در بحث ازدواج وطلاق آموزش خانواده ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

فتح آبادی تصریح کرد:همه ما در قبال تشکیل خانواده مسئول هستیم و مشاوره قبل از ازدواج باید درجامعه الزامی بوده ود راین راستا نیز اهتمام جدی نیازمند است.

فرماندار زرندیه نیز در این جلسه گفت: حاشیه نشینی یکی از معظلات جدی اجتماعی است که گریبانگیر شهرهای بزرگ شده است و با توجه به صنعتی وکشاورزی بودن شهرستان زرندیه و مهاجر پذیر بودن آینده این شهرستان با مشکل حاشیه نشینی مواجه خواهد شد.

محمد کردی با توجه به نزدیک بودن به زمان سرشماری نفوس ومسکن د رمهرماه گفت: همه ادارات شهرستان امکانات خود از قبیل وسایط نقلیه ،نیروی انسانی ،در سرشماری آتی با اداره آمار وفرمانداری زرندیه همکار یلازم را نمایند.

در این جلسه مجتبی مهاجری به عنوان رئیس اداره گاز شهرستان زرندیه معرفی واز خدمات داود صولت قدردانی شد.