جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان زرندیه - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان زرندیه

جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان زرندیه

جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان زرندیه

 

جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان زرندیه با ریاست فرماندار زرندیه با مسئولین روابط عمومی کلیه ادارات و اصحاب رسانه برگزار شد.

فرماندار زرندیه گفت، با توجه به نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل، دولت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری عزم خود راجزم نموده است، وباتوجه به سال پایانی دولت، مردم عملکرد دولت راقضاوت خواهند کرد چراکه بهترین قاضیان مردم هستند. کردی تصریح کرد؛ با توجه به سرشماری نفوس و مسکن که برای اولین بار از سیستم های ترکیبی و استفاده از شرایط IT به شدت به ماموران سرشماری و مردم کمک میکند و آمار دقیق و شفاف با حفظ محرمانگی با استفاده از بستر اینترنت در 20 روز اول ثبت نام و به ارتباط بین خبرنگاران و روابط عمومی ها تاکید داشتند.

مهندس کردی افزود: همه دستگاه های اجرایی موظف هستند که در خصوص اعزام امکانات خود از قبیل نیروی انسانی ولجستیک در اختیار مرکز آمار اهتمام جدی داشته باشند.