جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

جلسه تسهیلات سفر شهرستان دلیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه تسهیلات سفر شهرستان دلیجان

جلسه تسهیلات سفر شهرستان دلیجان

جلسه تسهیلات سفر شهرستان دلیجان

جلسه تسهیلات سفر شهرستان دلیجان برگزار شد.

 در این جلسه بر ارائه خدمات مطلوب به مردم در نوروز  تاکید شد.