جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

جشنواره قرآنی گلهای محمدی و گلهای فاطمی درمحلات - نمایش محتوای خبر

 

 

جشنواره قرآنی گلهای محمدی و گلهای فاطمی درمحلات

جشنواره قرآنی گلهای محمدی وگلهای فاطمی درمحلات

جشنواره قرآنی گلهای محمدی و گلهای فاطمی درمحلات

پنجمین جلسه ستاد سومین جشنواره قرآنی گلهای محمدی(ص) و گلهای فاطمی(ع) درشهرستان محلات برگزارشد

دراین جلسه ارزیابی مجموعه جشنواره –دقت ونشاط در برگزاری و تاکید بر راهبردی محتوایی جشنواره مورد تاکید قرارگرفت

قربانپور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: قرار است برگزاری جشنواره اعم از حفظ ، قرائت و حتی رشته های هنری همه بارویکرد نشاط اجتماعی با حفظ محتوا برگزارشود.