رونق تولید ملی | جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

جشنواره زیبایی اسب استان مرکزی - نمایش محتوای خبر

 

 

جشنواره زیبایی اسب استان مرکزی

جشنواره زیبایی اسب استان مرکزی

جشنواره زیبایی اسب استان مرکزی

جشنواره زیبایی اسب استان مرکزی با نمایش 40 اسب از پروش گاه های اسب اراک ، ساوه و زرندیه در شهرستان زرندیه برگزار شد .

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان زرندیه گفت : این جشنواره در سه گروه زیبایی عرب ، زیبایی ترکمن و جشنواره سواره برگزار شد.

میر هاشمی افزود : در بخش زیبایی اسب عرب ، محمدقانعی از ساوه ، محمود لطیفی از اراک و باشگاه سوار کاری یونیک از ساوه به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند .

او گفت : در این جشنواره همچنین در بخش زیبایی ترکمن ، محمد مصفا از شهرستان زرندیه و باشگاه سوار کاری یونیک از ساوه به ترتیب مقام اول ودوم مسابقات را از آن خود کردند.

هیئت سوار کاری شهرستان زرندیه 50 ورزشکار با اسب های نژادهای مختلف زیر پوشش خدمات خود دارد.