جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدی بگیر کرونا رو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جدی بگیر کرونا رو

 

 

شعر طنز آقای کاندیدا با موضع جدی بگیر کرونا رو