جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از صدای آفتاب - نمایش محتوای خبر

 

 

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از صدای آفتاب

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای خبرگان رهبری از صدای آفتاب

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از صدای آفتاب

 

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی

 نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی از صدای آفتاب

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش(نوبت صبح)

ساعت پخش(نوبت عصر)

1

پنجشنبه

1394/11/22

10:00

17:00

2

جمعه

1394/11/23

10:00

17:00

3

شنبه

1394/11/24

10:00

17:00

4

یکشنبه

1394/11/25

10:00

17:00

5

دوشنبه

1394/11/26

10:00

17:00

6

سه شنبه

1394/11/27

10:00

17:00

7

چهارشنبه

1394/11/28

10:00

17:00

8

پنجشنبه

1394/11/29

10:00

17:00

9

جمعه

1394/11/30

10:00

17:00

10

شنبه

1394/12/01

10:00

17:00

11

یکشنبه

1394/12/02

10:00

17:00

12

دوشنبه

1394/12/03

10:00

17:00

13

سه شنبه

1394/12/04

10:00

17:00

14

چهارشنبه

1394/12/05

10:00

17:00