جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از سیما - نمایش محتوای خبر

 

 

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از سیما

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از سیما

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری از سیما

 

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی

نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی از سیمای آفتاب

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش

ساعت پخش

1

شنبه

1394/11/24

17:30

22:30

2

یکشنبه

1394/11/25

17:30

22:30

3

دوشنبه

1394/11/26

17:30

22:30

4

سه شنبه

1394/11/27

17:30

22:30

5

چهارشنبه

1394/11/28

17:30

22:30

6

جمعه

1394/11/30

17:30

22:30

7

شنبه

1394/12/01

17:30

22:30

8

یکشنبه

1394/12/02

17:30

22:30

9

دوشنبه

1394/12/03

17:30

22:30

10

سه شنبه

1394/12/04

17:30

22:30

11

چهار شنبه

1394/12/05

17:30

22:30