جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای خبرگان رهبری از رادیو

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای خبرگان رهبری از رادیو


 

جدول پخش برنامه های تبلیغاتی

 نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی از صدای آفتاب

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش 10:00

ساعت پخش   17:00

1

جمعه

1394/11/23

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

2

شنبه

1394/11/24

-

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

3

یکشنبه

1394/11/25

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

4

دوشنبه

1394/11/26

-

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

5

سه شنبه

1394/11/27

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

جناب آقای سید جواد موسوی

6

چهارشنبه

1394/11/28

-

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

7

پنجشنبه

1394/11/29

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

8

جمعه

1394/11/30

-

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

9

شنبه

1394/12/01

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

10

یکشنبه

1394/12/02

-

جناب آقای سید جواد موسوی