رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

جانباز سعید مظاهری - نمایش محتوای صدا

 

 

جانباز سعید مظاهری

جانباز سعید مظاهری

 

جانباز سعید مظاهری


از جانبازان دوران دفاع مقدس است که در چندین علمیات بزرگ همچون عملیات بدر، و کربلای 5 حضور داشت.

مظاهری در عملیات کربلای 5 و کنار دریاچه ماهی مورد اصابت ترکش قرار گرفت و با 25 درصد جراحت به درجه جانبازی نایل شد. ایشان تا پایان دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران در جبهه ها حضور داشت.

کلید واژه ها:

سعید مظاهری، عملیات بدر و کربلای 5، دریاچه ماهی، جانبازان دوران دفاع مقدس


Kay words:

Saeid Mazaheri, Badr and Karbalay 5 wars, Veterans of Defa Moghadas