سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

جابجایی بیش از دوازده میلیون مرسوله پستی در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

جابجایی بیش از دوازده میلیون مرسوله پستی در استان

جابجایی بیش از دوازده میلیون مرسوله پستی در استان

جابجایی بیش از دوازده میلیون مرسوله پستی در استان

12 میلیون و 310 هزار مرسوله پستی در شش ماهه نخست امسال در استان جابجا شده است

به گفته مدیرکل پست استان ، میزان مرسولات پستی حدود دو درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد دارد.

چراغی افزود: از این تعداد بیش از شش میلیون و 300 هزار مرسوله وارداتی وپنج میلیون و 900 هزار مرسوله صادراتی است.

وی، تعداد واحدهای پستی دراستان را سیصد و چهل و هشت واحد عنوان کردکه از این تعداد 117واحد پستی درشهرها و 231 واحد در روستا قرار دارد.

چراغی گفت: سرانه ترافیک مرسولات پستی در استان پنج مرسوله است که این میزان آمار پایینی است.

وی، ارائه خدمات با با هزینه کم ، سرعت زمان بیشتر و به نحومطلوب‌ از اولویت اداره کل پست استان عنوان کرد.