جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

ثبت نام 2464 نامزد انتخابات شوراها در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

ثبت نام 2464 نامزد انتخابات شوراها در استان

ثبت نام 2464 نامزد انتخابات شورا ها در استان

ثبت نام 2464 نامزد انتخابات شوراها در استان

از زمان شروع تا پایان روز پنجم ثبت نام شوراها 2464 نامزد در استان مرکزی ثبت نام کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت : روز 4 فروردین ٧٠3 نفر دیگربا مراجعه به فرمانداری ها و بخشداری ها  برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا در استان مرکزی ثبت نام کردند که در مجموع تعداد کل داوطلبان تا پایان روز پنجم به 2464 نفر رسیدکه 663نفر آنها سابقه عضویت در شوراها رادارند.  

حسن بیگی افزود : از این 2464 نفر563 نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شهرها و 1901 نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاها ثبت نام کرده اند.

وی اضافه کرد: از مجموع داوطلبان 1901 نفر مرد و 563 نفر زن هستند.

ثبت نام تا پایان ساعت اداری فردا، ششم فروردین  ادامه دارد.