جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

تی تی و دماغ خرطومی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تی تی و دماغ خرطومی

 

این انیمیشن درخصوص دختر بنام تی تی است که در باغ وحش با یک بچه فیل و مادرش آشنا می شود و وقتی خرطوم فیل ها را می بیند آرزو می کند که دماغ او هم مثل خرطوم فیل ها بود تا با آن می توانست کارهای خارق العاده می کرد.

کلمات کلیدی: تی تی– باغ وحش - فیل– خرطوم – دماغ خرطومی

Key word

ty ty – Zoologicalgarden- elephant - Proboscis – Nose