رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تی تی و دراز گوش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تی تی و دراز گوش

 

تی تی نام دختر مهربانی است که دوست حیوانات است

روزی تی تی در جنگل مشغول بازی بود قدم زنان و آهسته در جنگل گردش می کرد تا اینکه الاغی را می بیند و تصمیم می گیرد با او دوست شود. کمی علف چیده و آهسته و پاورچین پاورچین به او نزدیک می شه. علف را به الاغ (دراز گوش) میدهد. تی تی سوار بر درازگوش شده و با بازیگوشی و شیطنت گوش الاغ را می کشد. درارگوش ناراحت و خشمگین شده تی تی را به زمین پرتاب می کند و ...