رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تی تی و خاله قورقوری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تی تی و خاله قورقوری

 

تی تی کنار روخانه ای زیبا و پرآب آمده و فکر می کرد ماهی بگیرد یا شنا کند که ناگهان پرنده ای کوچک روی شانه او نشست و پرید و تی تی به دنبال پرنده در چاله ای افتاد و تنش گلی شد.خاله قورقوری و تعداد زیادی قورباغه را دید. با خودش فکر کرد مثل قوباغه بپرد ولی نتوانست و محکم به زمین خورد و دوباره فکر کرد کاش چشمانش همانند قورباغه درشت بودو خلاصه تمام اعضای بدنش به شکلی دیگر بود و هربار با مشکلی مواجه می شد تا اینکه بالاخره فهمید خدای مهربان به هر موجودی چیزی را که نیاز دارد داده است