رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تیپ های قِری و غُری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تیپ های قِری و غُری

Loading the player...

دانلود

تیپ های قری و تیپ های غری چگونه اند

ویِژگی تیپ های قری

اولین ویژگی تیپ های قری اینست که کودک درون فعالی دارند و همیشه سعی می کنند از ابعاد مثبت زندگی ، زندگی را نگاه می کنند. همیشه خواهنده اند ،همیشه شادند و همیشه نگران حال خودشان هستند

دومین ویژُگی این افراد اینست که افراد دیگر از معاشرت با این تیپ احساس خوشایندی دارند و این افراد قانون تشنه سازی را بسیار خوب می دانند و افراد را خوب حفظ می کنند

ویِژگی تیپ های غری

افرادی با داشتن ویژِگی تیپ های غری برعکس تیپ های قری با کودک درون ، والدهای قوی دارند،ِ پلیس های قوی ای دارند . همیشه دنبال باید و نباید هستند همیشه دنبال چه ها و چراها هستند و دائم درگیر مسائلی هستند که باید اصلاح شود

دومین ویژگی افراد دارای ویژگی تیپ های غری ، در زمان حال نبودن آنهاست. این افراد غالبا یا حسرت گذشته را می خورند و یا در اضطراب آینده اند

سومین ویژِگی فرد تیپ غری اینست که در گفتگو و صحبت با این افراد یکی ناراضی است یا خودشان ناراضی اند و یا طرف مقابل ناراضی است. در واقع هیچوقت رابطه بین فردی آنها رضایت بخش نیست

بهتر است از زندگی حال لت ببریم و شاد باشیم و دیگران را شاد کنیم