جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

تولید ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تولید ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی استان

تولید ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی استان

تولید ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی استان

 

اولویت امسال طرحهای کشاورزی در استان  اصلاح الگوی کشت ، افزایش بهره وری در آب وکیفیت محصولات تولیدی است.

رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: باتوجه به بحران جدی آب،افزایش بهره وری آب و راندمان آبیاری  مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی است.

بابایی افزود در روش سنتی آبیاری ،راندمان آبیاری درروش سنتی 40 درصداست  درحالیکه راندمان آبیاری به روشهای نوین  مثل آبیاری قطرهای 95 درصد می باشد.

بابائی افزود: اعتبارات ملیِ حوزه آبیاری نوین در سال 93 به 22 میلیارد تومان رسید که 100 درصد رشد داشته است.