توصیه هایی برای مقابله با کرونا و پیامدهای آن

 

توصیه هایی برای مقابله با کرونا و پیامدهای آن در کلیپ تصویری مرور سریع بیانات رهبری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا


دانلود