توزیع رایگان نهال در استان مرکزی

 

یک میلیون و 300 هزار اصله نهال به صورت رایگان در استان مرکزی توزیع می شود.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: با توجه به بارندگی های اخیر و گرم شدن هوا توزیع نهال از اوایل اسفند آغاز شده و یک میلیون و 300هزار اصله نهال توسط نهالستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت رایگان توزیع می شود.

محمدی گفت: این میزان به صورت نهال های گلدانی و ریشه لخت در اختیار مردم قرار می گیرد که 300 هزار اصله آن درخت صنوبر و یک میلیون اصله دیگر از گونه هایی با نیاز آبی کم و سازگار با شرایط و اقلیم استان مرکزی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: توجه به نهال کاری و ترویج فرهنگ درختکاری از اولویت های استان مرکزی در چند سال گذشته بوده که توجه به این مهم موجب جنگلکاری دو هزار هکتار از اراضی ملی استان شده است.


دانلود