جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

تمرین تاکتیکی تیپ مردم پایه71 سپاه روح الله - نمایش محتوای خبر

 

 

تمرین تاکتیکی تیپ مردم پایه71 سپاه روح الله

تمرین تاکتیکی تیپ مردم پایه71 سپاه روح الله

تمرین تاکتیکی تیپ مردم پایه71 سپاه روح الله

تمرین تاکتیکی تیپ  مردم پایه71 سپاه روح الله در منطقه عمومی داوداباد به استعداد 3 گردان پیاده و 4 گردان پشتیبانی در حال برگزاریست.

افزایش سطح آمادگی رزمی ، ارزیابی سطح توانمندیهای یگانها، دستیابی به سرعت عمل و واکنش سریع  و زنده ماندن در شرایط سخت از جمله اهداف این تمرین تاکتیکی است .