رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تقلید پایه اساسی رشد کودک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تقلید پایه اساسی رشد کودک

دانلود

پایه های اساسی رشد شخصیت کودکان و نوجوانان

آیا میدانید پایه های اساسی رشد شخصیت کودکان و نوجوانان از طریق تقلید نهاده می شود و اين شيوه ي تقليد بيش از آنكه تقليد بصري باشد ، تقليد شنيداري است

تقلید و الگوپذیری از ویِژه های گی های دوران کودکی است و کودک هر چیزی را که ببیند بر اساس تقلید می پذیرد و مطابق آن عمل می کند بدون اینکه از خوبی و بدی آن اطلاع داشته باشد بنابراین رفتار والدین بخصوص مادر تاثیر فراوانی بر روی کودکان دارد کودک شکل پوشش مادر را درست می داند و از او  تقلید می کند اگر مادر همیشه با پوشش مناسب در جامعه ظاهر شود کودک هم سعی می کند همان پوشش را از مادر تقلید کند و در دوران نوجوانی که نوبت به انتخاب می رسد حجاب مادر را الگوی خودش قرار می دهد. یکی از اشتباهات بعضی والدین این است که تصور می کنند بچه ها چیزی نمی فهمند در حالی که کودک هر چه می بیند در حافظه اش ضبط می کند و روزی نمونه آنرا از خودش بروز خواهد داد