جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

تقدیر از مدیرکل شبکه آفتاب - نمایش محتوای خبر

 

 

تقدیر از مدیرکل شبکه آفتاب

تقدیر از مدیرکل شبکه آفتاب

تقدیر از مدیرکل شبکه آفتاب

دیدار میرزایی، معاون محترم سواد آموزی آموزش و پرورش استان مرکزی با دکتر آذردشتی، مدیرکل محترم شبکه آفتاب و اهدای لوح سپاس معاون محترم وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور به ایشان به پاس تلاش و همکاری شایسته و عملکردخوب رسانه استانی در امر سواد آموزی