رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

تغذیه سالم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تغذیه سالم

   
 

   {flv}taghzieh{/flv} 

 

به گفته کارشناسان با صنعتی و ماشینی شدن زندگی ها، خورد و خوراک افراد هم ماشینی شده است.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستاده غذا خوردن و خیلی چیزای دیگه فرصت سالم بودن را از انسانها گرفته است. کارشناسان دلیل طولانی شدن عمر و سالم بودن و پیری دیررس را  کارکردن، خوردن مناسب، خوابیدن به اندازه بیان کردند.