تصنیف خلوت

شناسه : 341666388

 

تصنیف خلوت

 

شب به خلوت بی ماهتاب من بگذر                     به شام تار من ای آفتاب من بگذر

 

کنون که دیده ام از دیدن تو محروم است               فرشته وار شبی را به خواب من بگذر

 

نگاه مست تو را آرزو کنان گفتم                         بیا به پرتو جام شراب من بگذر

 

اگر که شعر شدی بر لبان من بنشین                   اگر که نغمه شدی از رباب من بگذر

 

نام تصنیف : خلوت بی ماهتاب

آهنگساز: پیمان خازنی

شاعر: حمید مصدق

خواننده: یاسر اسماعیلی