تصنیف خلوت

 

تصنیف خلوت

 

شب به خلوت بی ماهتاب من بگذر                     به شام تار من ای آفتاب من بگذر

 

کنون که دیده ام از دیدن تو محروم است               فرشته وار شبی را به خواب من بگذر

 

نگاه مست تو را آرزو کنان گفتم                         بیا به پرتو جام شراب من بگذر

 

اگر که شعر شدی بر لبان من بنشین                   اگر که نغمه شدی از رباب من بگذر

 

نام تصنیف : خلوت بی ماهتاب

آهنگساز: پیمان خازنی

شاعر: حمید مصدق

خواننده: یاسر اسماعیلی