جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی

تشکیل ستادپیشگیری از جرایم انتخاباتی

تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی

انتخابات یکی از مهمترین جلوه‌های مشارکت سیاسی درنظام جمهوری اسلامی است ومردم با حضور در انتخابات وگزینش افراد مورد نظرشان بطور غیرمستقیم اداره امورکشور را بدست گرفته و مشارکت سیاسی ،بلوغ فکری،آزادی انتخاب وحقوق مشروع خود را به رخ جهانیان می کشند.

برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور وبانشاط دستگاههای مختلف اجرائی ونظارتی از مدتها قبل آغاز به کار کرده اند ودرهمین راستا ستادهای پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی بوسیله قوه قضائیه تشکیل شده است.

هدف ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تأمین نظم و امنیت همه جانبه، فارغ از مسائل حزبی و جناحی، رصد تخلفات و جرایم احتمالی انتخاباتی در سطح استان وشهرستان ها و درنهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، تهیه، تدوین و تبیین عناوین مجرمانه جرایم انتخاباتی در قالب هایی همچون بروشور و تکثیر و توزیع آنها بین کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی واستفاده از ظرفیت سایر نهادها درزمینه پیشگیری از جرایم انتخاباتی است تابا اتخاذ تدابیر لازم زمینه اجرای دقیق قانون وانتخاباتی کم نظیرفراهم شود.

برنامه ریزی های صورت گرفته موجب خواهدشد زمینه مناسب برای تأمین امنیت فراهم شود تا مردم ضمن احساس آرامش در فضایی کاملاً سالم و امن در یک رقابت انتخاباتی سالم شرکت نمایند ، نتیجه برگزار یانتخاباتی بدون جرایم انتخاباتی جلب اعتماد مردم به عنوان سرمایه اصلی نظام است.