رونق تولید ملی | شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۸

تشکیل ستاد استانی سفر رئیس جمهور به استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکیل ستاد استانی سفر رئیس جمهور به استان

تشکیل ستاد استانی سفر رئیس جمهور به استان

تشکیل ستاد استانی سفر رئیس جمهور به استان


ستاد استانی سفر رئیس جمهور به استان مرکزی تشکیل شد

استاندار مرکزی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت : کارگروههای مختلف این ستاد نیز تشکیل شده تا روند امور تسهیل یابد .

زمانی قمی افزود : در این سفر مجوزهای طرح ها و برنامه هایی که موجب رونق استان است گرفته می شود

دبیر ستاد سفرهای استانی رئیس جمهور هم گفت : برنامه های اقتصادی دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی است

صالحی افزود : جذب سرمایه گذاری خارجی ، رونق تولید ، افزایش صادرات ، رفع کمبود زیر ساخت ها می تواند در رونق اقتصادی استان موثر باشد

او گفت : با برنامه ریزی مناسب ، آمادگی قبلی و اولویت بندی طرح ها زمینه سفر پر بار رئیس جمهور به استان مرکزی فراهم شود .