جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

تشریح مقررات جدید نظام مالی برای معاونین اداری مالی دستگاه های اجرایی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

تشریح مقررات جدید نظام مالی برای معاونین اداری مالی دستگاه های اجرایی استان

جدید نظام مالی برای معاونین اداری مالی دستگاه های اجرایی استان

تشریح مقررات جدید نظام مالی برای معاونین اداری مالی دستگاه های اجرایی استان

 

بیش از 300 نفر از معاونین اداری مالی و کارشناسان تنظیم حساب دستگاه های اجرایی استان با مقررات جدید نظام مالی کشور آشنا شدند
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان در خصوص تحول بزرگ در بخش نظام مالی کشور گفت : از ابتدای سال 94 و در راستای بند 9 اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای این سیاست هستند.
ملا اسماعیلی افزود : با اجرای طرح جدید در سطح کشور  در پاسخگویی به عموم مردم و شفافیت مالی ارتقاء پیدا خواهیم کرد.