اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تریبون آزاد-دانشگاه اراک

با حضور پرشور و گسترده ی دانشجویان دانشگاه اراک تریبون آزاد با موضوع انتخابات ۹۶ در محوطه ی دانشکده ی فنی مهندسی این دانشگاه برگزار شد