رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تاثیر چند گیاه در افزایش شیر مادر - نمایش محتوای صدا

 

 

تاثیر چند گیاه در افزایش شیر مادر

تاثیر چند گیاه در افزایش شیر مادر

 

تاثیر چند گیاه در افزایش شیر مادر 

تعدادی از گیاهان با مکانیسم های مختلف و از طریق تحریک غدد تولید شیر باعث افزایش شیر مادران می شوند.

ریحان جزء گیاهان معطر و دارای خاصیت ضد نفخ برای مادر و کودکان است،و رازیانه نیز همانند ریحان دارای همان خاصیت ،به اضافه هورمون های گیاهی است که از طریق تحریک غدد شیرده باعث افزایش شیر مادران می شود.

سیاه دانه نیز با خاصیت ضد درد ،ضد سرطان،هضم کننده غذا و کاهش دهنده ی پرفشاری خون باعث افزایش شیر مادران می شود.

گیاهانی مانند ریحان،بادام زمینی،زیره و رازیانه معطر باعث افزایش شیر مادر می شوند و خاصیت ضد نفخ دارند که با ورود به شیر مادر از دل درد کودک جلوگیری می کنند.

کلمات کلیدی:

گیاه ریحان ،رازیانه ،سیاه دانه ،بادام زمینی، زیره ،شیرمادران، خاصیت ضد نفخ


Key word: Basil ,Fennel, groundnut