جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

تاثیر دعا و نیایش در بهداشت روانی و سلامت جسم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تاثیر دعا و نیایش در بهداشت روانی و سلامت جسم

 

تاثیر دعا و نیایش در بهداشت روانی و سلامت جسم


 

دعا، نیایش با خدا، یکی از حقایق بسیار پرمعنا و سازندة جنبه‌های مثبت انسانی و از اساسی‌ترین عوامل رشد و تعالی انسان است .

كاهش فشارهاي رواني و کسب آرامش که بايد آنرا به عنوان اولين و مهمترين اثر و نقش دعا و نيايش در نظر گرفت از اساسي ترين پيامدهاي مثبت دعا و نيايش مي باشد. انسان در فراز و نشيب زندگي و حوادث تلخ و شيرين گاهي آن چنان دچار خستگي روح مي گردد که با هيچ وسيله مادي آرامش نمي يابد و اگر کليه وسايل لذت و کاميابي در اختيار او قرار گيرد ذره اي از درد روحي و تالمات باطني او کاسته نمي شود. در اين حالت تنها راه درمان و رهايي از عذاب وجدان را انس با محبوب و باز کردن سفره دل نزد معشوق و پناه بردن و سخن گفتن با خالق هستي مي بيند. ياد پروردگار در هر کاري به آن کار معنويت مي بخشد و معنويت آرامش را به همراه مي آورد.

وقتي آدمي با خدا سخن مي‏گويد، از او ياري مي‏جويد. توان بيشتري را در خود احساس مي‏كند كه ناشي از اتكاي به خداي تعالي است و داشتن چنين نقطه اتكايي باعث افزايش اعتماد به نفس در فرد مي‏گردد. عدم احساس گناه و يا كاهش آن دعا و نيايش آدمي را از ارتکاب معاصي باز مي‏دارد. با حذف گناهان فضاي روح و روان انسان پاك و مصفّا مي‏شود و در نتيجه آرامش و اعتماد به نفس به دست مي‏آيد. دعا و نيايش شستشوگر روان از گناه است .

کلمات کلیدی:

دعا و نیایش ، بهداشت روانی ،سلامت جسم ،كاهش فشارهاي رواني، شستشوگر روان


Key work: orison, Mental Health, Physical health