رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تاثیرات ماهواره بر جوانان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تاثیرات ماهواره بر جوانان

مدت پادکست : 2:00

ماهواره ها یکی از ابزارهای  مهم و منحصر بفرد کشورهای قدرتمند  است که در اختیار استکبار جهانی است.کشورها  از این ابزار و تکنولوژی پیشرفته برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود استفاده می کنند درواقع ماهواره یک ابزار تبلیغاتی بسیار قوی است که در جنگ جهانی اول و دوم مورد استفاده قرار گرفته است لذا  با توجه به پیشرفت تکنولوژی درحال حاضر و با استفاده از ماهواره و بدون استفاده از ابزارهای نظامی و استراتژی جنگی  افکار عمومی را تغییر می دهند.

در ابتدا مخاطبین آنها  محافلین سیاسی هر کشور بودند ولی در حال حاضر به تغییرافکار عمومی جوانان می پردازند و با این ابزار قصد دارند به نوعی جوانان را دین گریز کنند و  مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و ادیان را در برنامه های ماهواره ای به تحلیل می کشند و افکار جوان را به انحطاط می برند. از طریق همین ابزار سعی می کنند مدگرایی را در جامعه ترویج دهند وبه هدف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود دست یابند . برای افزایش تلقین پذیری در افراد سعی می کنند افسرگی اجتماعی در افراد ایجاد کنند .

افزایش خشونت در جوانان یکی دییر از مضرات دیدن برنامه های ماهواره است. لازم به ذکر است ماهواره ویژگی های مثبتی هم دارد، اگر شما قدرت تحلیل خوبی داشته باشید و نگاه نقادانه و علمی به برنامه های ماهواره داشته باشید می توانید از برنامه های ماهواره بهره مند شوید.

کلمات کلیدی : تهاجم فرهنگی ماهواره برنامه های ماهواره تاثیرات ماهواره بر جوانان

 

" در نگاه بیشتر ببینید "