جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بید قرمز محلات - نمایش محتوای خبر

 

 

بید قرمز محلات

 

 

 


 

بید قرمز این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی مناسب در بازار این محصول در دنیا بی نظیر است و بید قرمز محلات به عنوان یک برند دردنیا شناخته شده است