رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

بقعه امامزاده محمد علیه السلام تفرش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بقعه امامزاده محمد علیه السلام تفرش

 

تفرش مزین گشته با این بقعه نور،از نسل امام الساجدین است،از دودمان پاک زین العابدین. برگرفته از دقیقترین شیوه های معماری عصر صفوی با قدرتی بی نظیر در طراحی. نقش نقشش تاریخ دارد قرن 10 هجری است. بنایی فاخر محصور در حیاطی بزرگ با چهار ایوان به چهارسمت است. نقشهایی دلنشین،مهمانی آسمان و کاشی،رنگ در رنگ،نقش در نقش. اینجا نمایشگاهی از آیه های زیبای اسلامیست. با تاسیس دولت علویان در طبرستان به قرن سوم هجری سپس آل بویه، ساخت بناهای آرامگاهی وارد مرحله جدیدی شد و ساخت مقابر شیعیان و بقاع متبرکه مورد توجه خاص قرار گرفت.

کلمات کلیدی: تفرش- نسل امام الساجدین – معماری – صفوی - بقاع متبرکه - بقعه محمد علیه السلام


Monument of Mohamad greetings to him in Tafresh

Tafresh is decorated with this Monument he is generation of Imam Zein al-Abedin. It has subtle architecture style of Safavi period with strong designing. All of it design return to 10th lunar century.

It is a fine building which is pent in the vast yard with four porticos to four sides, Agreeable design, banquet of sky and tile, color in color, inscription in inscription. Here is a fair of beautiful Islamic verses.

Build of sepulchral building arrive at the new stage with establish of Alavi state in Tabarestan in 3th lunar century and then with establish of Ale Boyeh and build of Shiites monuments and holy shrine had been regarded since this period.

Key word: Tafresh - Monument of Mohamad - build - architecture - Safavi period