رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برگی از تاریخ اراک4 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برگی از تاریخ اراک4

Loading the player...

دانلود

برگی از تاریخ اراک - قسمت چهارم

امروز پیشینه ی استانمان را در بیست و چهارمین سال هجری را باز خوانی می کنیم.با نگاه به برخی وقایع تاریخی با شهر کرج یا آستانه امروزی آشناتر می شویم.

در سده ی اول هجری،آستانه ی فعلی را کرج ابودُلف، کرجرود یا کِرَه نامیده اند. در آن زمان منطقه مرکزی فعلی ایران به علت وسعت کوههایش جبال نامیده می شد و شهر اصفهان مرکز آن،منطقه بود. کرج ابودُلف یا استانه ی فعلی شازند استان مرکزی امروزی روستایی بزرگ از توابع اصفهان به شمار می رفت.

ابودُلف از طایفه ی عجلیّون، سنگ بنای کرج یا آستانه ی فعلی شازند را گذاشت و به همین علت،آن شهر به کرج ابودُلف مشهور بود. اما عجلیّون یا همان آل عجل اقوامی بودند که در اوایل دوره اسلامی به کرج یا آستانه ی فعلی شازند مهاجرت کردند و همانجا ساکن شدند. ایشان بناهایی مجلل در کرج آن زمان یا آستانه ی فعلی شازند و روستاهای اطراف ساختند که همه ی آن بناها به ابودُلف،برادر و خاندانش متعلق بود.پس از بنای منازل مجلل در آن منطقه، ابودُلف، کرج یا همان آستانه ی فعلی شازند و چهار روشتای کزاز،سربند،جاپلق و بَربُرود را مقّر خویش اعلام کرد.کرج ابودُلف یا آستانه ی فعلی شازند بسیار سرسبز و با طراوت بود.بدین جهت آل عجل علاقه فراوانی به آن منطقه داشتند.ایشان حتی مواقعی که به اجبار از آنجا دور می شدند،

علاقه ی خود را با سرودن نظم و نثر به آن مکان،نشان می دادند.از آن سروده ها که به زبان عربی گفته شده اند در تاریخ بسیار آمده است.

گفتنی است کرج ابودُلف یا آستانه ی فعلی شازند از زمان صفویه به دلیل وجود مرقد سهل ابن علی(ع)در آن محل،به زاویه ی سهل ابن علی یا سهل علی معروف بوده است.