سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

برگی از ایام(شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برگی از ایام(شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر)

برگی از ایام(شهادت میرزا تقی امیر کبیر)

 

میرزا محمد تقی خان امیرکبیر فرزند کربلایی قربان بیک فراهانی در سال 1222هجری-قمری در هزاوه فراهان از توابع اراک متولد شد. کربلایی قربان پدر امیر کبیر در دستگاه میرزا عیسی پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام سمت آشپزی داشت

مادر امیر کبیر فاطمه سلطان دختر شاه محمد بنا از اهالی فراهان بود. میرزا محمد خان بخاطر هوش و استعداد کم نظیرش از همان دوران نوجوانی مورد توجه میرزای بزرگ و سپس قائم مقام فراهانی قرار گرفت و به سمت منشی گری آن دو دست یاقت. و به سرعت مورد توجه قائم مقام و عباس میرزا نایب السلطنه قرار گرفت.

میرزا تقی خان سالها بیش از پیش در انجام امور دیوانی و غیره لیاقت و شایستگی نشان داد و در اواخر دوران فتحعلی شاه در دستگاه محمد خان زنگنه، امیر نظام و پیشکار آذزبایجان وارد خدمت شد.

کلمات کلیدی: قائم مقام فراهانی- امیر کبیر- منشی گری- نایب السلطنه-میرزا محمد تقی- اراک – هزاوه- فراهان