برگزیدگان هفته دوم مسابقه ثقلین

 

برگزیدگان هفته دوم مسابقه ثقلین (ویژه ماه مبارک رمضان)

ردیف نــام و نــام خـانـوادگی روزهای رمــضان
     
1 گلنار صنعتی هشتم رمضان
2 - نهم رمضان
3 زهرا مدبری از اراک دهم رمضان
4 علی اصغر والی بیگی یازدهم رمضان
5 فرزانه قربانی دوازدهم رمضان
6 علی باغ قلکی سیزدهم رمضان
7 عزت اله کرمی از شازند چهاردهم رمضان