جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری کمیته کنترل ساختُ و سازهای شهری در تفرش - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کمیته کنترل ساختُ و سازهای شهری در تفرش

برگزاری کمیته کنترل ساختُ و سازهای شهری در تفرش

برگزاری کمیته کنترل ساختُ و سازهای شهری در تفرش

 

جلسه کمیته کنترل ساختُ و سازهای شهری  در تفرش برگزار شد 0

میرزایی سرپرست فرمانداری تفرش در کمیته کنترل ساختُ و سازهای شهری  به ضابطه مند بودن فرآیند ساختُ و سازها تاکید کرد و گفت : کمیته کنترل نظارت  موظف است که  با بررسی دقیق مراحل ساخت  از ساختُ و سازهای های غیر مجازجلوگیری کند .

جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجازو حضور مداوم مهندسان نظام مهندسی در پروژه ها  مهمترین مصوبه های این جلسه بود