رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد

شناسه : 314126414

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی و مواد مخدر، در مدرسه مرحوم نیکوی شهر غرق آباد برگزار شد

در این همایش فرمانده انتظامی شهرستان ساوه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی را امری ضروری بیان کرد و گفت: دشمنان بواسطه ی ترویج فرهنگ غلط استفاده از فضای مجازی سعی درایجاد انحراف در نسل جوان را دارند که والدین وظیفه دارند با تربیت صحیح و دخالت هدفمند در رفتارهای آنها، مانع ایجاد ناهنجاری در جامعه شوند

سرهنگ اسدی ، آگاهی بخشی در بین افراد جامعه را مهمترین ابزار آموزش عنوان کرد و افزود: قانون برای مقابله با هنجارشکنان نظم عمومی و ارزش های اخلاقی، مجازات های سنگینی را وضع نموده که باید همه مواظب رفتارهای خود در فضای مجازی باشیم