جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد

برگزاری همایش آسیب های اجتماعی در غرق آباد

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی و مواد مخدر، در مدرسه مرحوم نیکوی شهر غرق آباد برگزار شد

در این همایش فرمانده انتظامی شهرستان ساوه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی را امری ضروری بیان کرد و گفت: دشمنان بواسطه ی ترویج فرهنگ غلط استفاده از فضای مجازی سعی درایجاد انحراف در نسل جوان را دارند که والدین وظیفه دارند با تربیت صحیح و دخالت هدفمند در رفتارهای آنها، مانع ایجاد ناهنجاری در جامعه شوند

سرهنگ اسدی ، آگاهی بخشی در بین افراد جامعه را مهمترین ابزار آموزش عنوان کرد و افزود: قانون برای مقابله با هنجارشکنان نظم عمومی و ارزش های اخلاقی، مجازات های سنگینی را وضع نموده که باید همه مواظب رفتارهای خود در فضای مجازی باشیم