جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری نشست کتابخوان در اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری نشست کتابخوان در اراک

برگزاری نشست کتابخوان در اراک

برگزاری نشست کتابخوان در اراک

 

اولین نشست کتابخوان در مدرسه شاهد نیایش اراک برگزار شد

امانی دبیر این نشست هدف از برگزاری آن را آشنایی دانش آموزان با عناوین کتاب و افزایش سرانه مطالعه در کشور عنوان کرد

در این نشست 100 دانش آموز با 8 عنوان کتاب آشنا شدند .