سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری طرح هجرت 10 روزه بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه محلات درمدارس این شهرستان - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری طرح هجرت 10 روزه بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه محلات درمدارس این شهرستان

برگزاری طرح هجرت 10 روزه بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه محلات درمدارس این شهرستان

برگزاری طرح هجرت 10 روزه بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه محلات درمدارس این شهرستان

طرح هجرت 10 روزه بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه محلات درمدارس این شهرستان درحال برگزاری است

دراین طرح 10روزه تعداد20 نفرازدانش آموزان دختر بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه محلات درمدارس دکتر حسابی - بانوامین - شهیدانصاری - مدرس وشهید محلاتی، رنگ آمیزی ودیوارنویسی محوطه این مدارس وهمچنین خط کشی زمین ورزشی ورنگ آمیزی نیم کت های داخل محوطه را تحت نظر استاد کار خود انجام میدهند.

یادآور میشود این دانش آموزان ضمن فعالیت های طرح هجرت دربرنامه هایی نظیر ورزش وبرگزاری حلقه صالحین نیزشرکت دارند .