جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در شهرک دانشگاهی امیرکبیر - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در شهرک دانشگاهی امیرکبیر

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در شهرک دانشگاهی امیرکبیر

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در شهرک دانشگاهی امیرکبیر

آزمون کارشناسی ارشد با حضور 8887 داوطلب در 61 رشته تحصیلی ملی مدت سه روز از هفتم تانهم خرداد در شهرک دانشگاهی امیرکبیر برگزار شد .
این آزمون در دونوبت صبح وعصر با حضور حدود 5 هزار مرد و 3 هزار خانم برگزار شد