رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برندگان چهارسوق همدلی (هفته اول) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان چهارسوق همدلی (هفته اول)

 ------------------------------

------------------------
------

اسامی برندگان مسابقه پیامکی «برنامه چهارسوق همدلی »

هفته اول (6الی 10 دی)

 
---

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

     
 

 برنامه اول - نراق

 
     
1-  محمد نجفی - دلیجان
2748 --- 0910
     
2-  بهمن طالبی - نراق
2210 --- 0933
     
3-  ام البنین بخشی - نراق
1456 --- 0918
     
4-  داوود کمندی
  ---
     
  برنامه دوم - غرق آباد
 
     
1-  حسین امیری - غرق آّباد
8926 --- 0936
     
2-  محمد جانی - غرق آباد
5953 --- 0919
     
3-  محمد رضا توانا - آشتیان
5265 --- 0918
     
4-  محمد قاسملو - غرق آباد
4450 --- 0919
     
5-  عباس درخشانفر - ساوه
9440 --- 0912
     
 6-  هادی شریف پور از غرق اباد 7717 --- 0935
     
  7-  عباس علی بابایی از غرق آّباد
4749 --- 0919
     
   8-  بهزاد رضاخانلو از غرق آباد
8692--- 0939
     
 9-  علی هودرجی از غرق آّباد
7815--- 0919
     
  10-  صادق قدیری از غرق آباد
7379--- 0912 
     
   11-  امیر مهدی رحیمی از غرق آباد
1804 --- 0918
     
    12-  حمید شکری از غرق آّباد
1219 --- 0912 
     
     13-  امیر هنرمند از غرق آّباد
  8513 --- 0919
     
      14-  امید ولد خانی
  3194 --- 0919
     
     
  برنامه سوم - نوبران
 
     
1-  خانم/آقای آموزگار - خانقاه
1603 --- 0912
     
2-  محمد حبیبی - نوبران
5870 --- 0919
     
3-  خانم / آقای اسلامپور - نوبران
9178 --- 0935
     
4-  جواد منفرد - 
6275 --- 0936
     
5-  خانم / آقای توحید لو - نوبران
8790 --- 0919
     
   برنامه چهارم- شهرستان آوه  
     
1-  کاظم مجرد - از شهرستان آوه
2896 --- 0919
     
2-  محمد خدایی - از نوبران
0508 --- 0910
     
3-  پوریا خراسانی - از دلیجان
9448 --- 0918
     
4-  محمود ابرقویی - از آوه
4302 --- 0919
     
5-  حمید فرید - از شهرستان آوه
2659 --- 0910
     
6-  مهدی زال - از آوه
2655 --- 0919
     
7-  فاطمه نیک نژاد - از شهرستان آوه
7017 --- 0918
     
8-  جواد چاقری - از فراهان
8813 --- 0918
     
9- علی کره ای - از آوه 0257 --- 0912
     
10- طاهره زاهدی فر - از ساوه
5620 --- 0933
     
11- ناصر حاج غلامی - از شازند
2126 --- 0918
     
12- علی اسماعیلی - آز آوه
6364 --- 0938
     
13- روح الله غریبی - از میلاجرد
3734 --- 0939
     
14- رضا کمانی - از اراک
7018 --- 0918
     
15- حسین حسینی - از آوه
5171 --- 0912
     
16- حسین جلیلی - از آوه
6013 --- 0912
     
17- افسانه جعفری - از آوه
8595 --- 0918
     
  -
 
     

 

قابل توجه برندگان محترم برنامه چهارسوق همدلی:

زمان دریافت هدیه برنامه از طریق تلفن و یا سایت مرکز در همین صفحه اطلاع رسانی می شود. لطفا از مراجعه به صداو سیما پرهیر شود

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __